Zlaté české ruce aneb česáček v obraze

počáteční čas: 2:10